Pärleporten

Dagens citat ur "Lilla Stenboken", s. 93, Sandsten;
"Därför finns bara sand och finare stoft i vindarnas sediment, medan vattensedimenten även rymmer konglomeratens grova stensortiment."